کلیدواژه‌ها = مشاور مالی خانواده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سطح سواد مالی خانواده های تهرانی و عوامل مرتبط با آن

دوره 8، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 115-139

زهرا دیانتی دیلمی؛ محمد حنیفه زاده