کلیدواژه‌ها = مدل‌های خود رگرسیونی ناهمسانی واریانس
تعداد مقالات: 1