کلیدواژه‌ها = ارزش در معرض ریسک شرطی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل ترکیبی غیرخطی مبتنی بر تئوری مقدار‌ فرین جهت پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک شرطی‌(CVaR)

دوره 12، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 169-181

احسان محمدیان امیری؛ احسان عاطفی؛ سیدبابک ابراهیمی