کلیدواژه‌ها = سرایت‌پذیری تلاطم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرایت‌ تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور)

دوره 8، شماره 25، بهار 1394، صفحه 1-18

هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی؛ عبدالمجید دهقان