کلیدواژه‌ها = شبیه سازی مونت کارلو
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد ترکیبی مدل State Spaceدر فرم ARIMAو روش شبیه سازی مونت کارلوبرای پیش بینی شاخص تپیکس

دوره 8، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 19-30

عقیق فرهادی چشمه مرواری؛ فرهاد غفاری


2. تحلیل ریسک و ارزیابی مالی در پروژه های نیروگاهی BOT

دوره 8، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 79-101

فرامرز نوری؛ پرستو محمدی؛ اسماعیل وصاف