کلیدواژه‌ها = نرخ بازده سرمایه
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رابطه بین رشد ارزش افزوده اقتصادی و اهرم عملیاتی و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1388، صفحه 65-90

دکتر هاشم نیکومرام؛ مریم علویان قوانینی