کلیدواژه‌ها = هموار بودن سود
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت سود و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 183-215

هاشم نیکومرام؛ پیمان امینی