کلیدواژه‌ها = اهرم ها
تعداد مقالات: 2
1. اهرم ها: پیشینه، چیستی و کارکردها (مبتنی بر اندیشه های ابوعلی سینا)

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، پاییز 1390، صفحه 7-38

فریدون رهنمای رودپشتی