کلیدواژه‌ها = داده‌های پرت
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روشی برای پیش بینی پایدار سری های زمانی با کاربرد در مسائل مالی با استفاده از روش Robust

دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، پاییز 1391، صفحه 97-114

حمید شهریاری؛ نیما شریعتی؛ امیر مسلمی