کلیدواژه‌ها = مدل گارچ
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران

دوره 5، شماره 3(پیاپی 15)، پاییز 1391، صفحه 1-11

رویا آل عمران؛ سید علی آل عمران