کلیدواژه‌ها = روش میانگین متحرک ساده
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه استراتژ یهای خرید و فروش سهام در سرمایه گذاری بلند مدت

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، پاییز 1390، صفحه 85-100

زهرا پورزمانی؛ فرزانه حیدرپور؛ محمدرضا محمدی