کلیدواژه‌ها = هزینه سرمایه
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی و مدیریت ریسک تورم در تامین‌مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

دوره 10، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 73-87

زهرا امیرحسینی؛ بهمن قلی‌پور


2. کیفیت سود و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 183-215

هاشم نیکومرام؛ پیمان امینی