کلیدواژه‌ها = آزاد سازی مالی
تعداد مقالات: 3
1. اثر مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، زمستان 1390، صفحه 33-51

فاطمه شمس الاحرار فرد؛ اسفندیار جهانگرد


2. اثر آزاد سازی بازار مالی بر نقدینگی بازار سرمایه

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، پاییز 1390، صفحه 187-200

اعظم احمدیان؛ مهدی تقوی


3. اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 8)، زمستان 1389، صفحه 191-202