کلیدواژه‌ها = نوآوری مالی و معاملاتی- هزینه معاملاتی- تنوع ابزارهای مالی- بازار فرابورس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش بازار فرابورس ایران در توسعه نوآور ی های مالی و معاملاتی در بازار سرمایه

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 137-149

محمد دنیائی؛ سید حسن حسینی