کلیدواژه‌ها = خود رگرسیون برداری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 11-122

اعظم احمدیان؛ حسین امیری


2. بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز بر وضعیت باز ارزی بانک تجارت

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1388، صفحه 85-110

حسن ابراهیمی