کلیدواژه‌ها = سرکوب مالی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 11-122

اعظم احمدیان؛ حسین امیری


2. اثر مستقیم و غیر مستقیم توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، زمستان 1390، صفحه 33-51

فاطمه شمس الاحرار فرد؛ اسفندیار جهانگرد


3. بررسی تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، پاییز 1390، صفحه 125-143

ابراهیم عباسی؛ بهروز ابراهیم‌زاده رحیملو؛ فروهر فردوسی