کلیدواژه‌ها = واکنش بیش از اندازه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی امکان به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت

دوره 7، شماره 3(پیاپی 23)، پاییز 1393، صفحه 1-11

زهرا جعفرزاده؛ مجید زنجیردار؛ مهدی کریمی تبریزی


2. تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 65-81

هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرشاد هیبتی؛ شهره یزدانی