کلیدواژه‌ها = تحلیل پوششی داده ها (DEA)
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)و برنامه ریزی آرمانی(GP)

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 49-63

محمد غلی افشارکاظمی؛ مریم خلیلی عراقی؛ احمد سادات کیایی