کلیدواژه‌ها = رتبه بندی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص تلفیقی نقدشوندگی سهام (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 10، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 49-62

کیخسرو یاکیده؛ محمدحسن قلی زاده؛ سیدمرتضی موسوی نیا


2. رویکرد دومرحله ای در انتخاب و ترکیب سبد سهام )روش پرامتی غنی شده(

دوره 8، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 31-46

سعید خدامرادی؛ مهدی بشیری؛ حسین رئیسی


3. انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)و برنامه ریزی آرمانی(GP)

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 49-63

محمد غلی افشارکاظمی؛ مریم خلیلی عراقی؛ احمد سادات کیایی