کلیدواژه‌ها = پیش بینی
تعداد مقالات: 4
2. مدلهای مولتی فرکتال در علوم مالی: ریشه، ویژگیها و کاربردهای آنها

دوره 7، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 25-47

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدیه کلانتری دهقی


3. ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام

دوره 7، شماره 2(پیاپی 22)، تابستان 1393، صفحه 77-91

علی اکبر نیکواقبال؛ نادیا گندلی علیخانی؛ اسماعیل نادری


4. بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 89-103

شمس اله شیرین بخش؛ اسماعیل نادری؛ نادیا گندلی علیخانی