کلیدواژه‌ها = مقررات بانکی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مقررات بانکی بر حاشیه سود بانکی (رهیافت داده های ادغامی)

دوره 7، شماره 1(پیاپی 21)، بهار 1393، صفحه 15-28

اعظم احمدیان؛ مهران کیانوند