کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
تعداد مقالات: 3
2. کیفیت سود و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 183-215

هاشم نیکومرام؛ پیمان امینی


3. بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اندازه‌گیری اجزای سود و ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1388، صفحه 111-128

علی اکبر چهارمحالی؛ جواد زاهدی؛ رضا براتی؛ مصطفی امیری