کلیدواژه‌ها = عدم تقارن اطلاعاتی
تعداد مقالات: 5
1. ارتباط بین بشردوستی شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 12، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 163-179

وحید تقی‌زاده خانقاه؛ یونس بادآور نهندی


3. رابطه بین نقد شوندگی سهام و فرصت های سرمایه گذاری

دوره 5، شماره 4(پیاپی 16)، زمستان 1391، صفحه 29-39

حسین کاظمی؛ عباس حیدری


4. تاثیر اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 1-19

فرزین رضایی؛ سکینه سلیمانی راد