کلیدواژه‌ها = مالکیت عمده
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، زمستان 1392، صفحه 79-89

زهرا پور زمانی؛ احسان رضا خریدار