کلیدواژه‌ها = ارزش شرکت
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت

دوره 6، شماره 4(پیاپی 20)، زمستان 1392، صفحه 79-89

زهرا پور زمانی؛ احسان رضا خریدار


3. بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، پاییز 1392، صفحه 67-79

نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا؛ مهدی تیرگری