کلیدواژه‌ها = ساختار سرمایه
تعداد مقالات: 9
2. بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، پاییز 1392، صفحه 67-79

نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا؛ مهدی تیرگری