کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
تعداد مقالات: 6
5. بررسی اثرات شفافیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمای هگذار در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، بهار 1388، صفحه 129-149

دکتر مریم خلیلی عراقی؛ صمد بهروزی زاد