کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار
تعداد مقالات: 11
5. تحلیل بنیادی سهام با رویکرد کارایی در مرزهای واقعی و تعیین اهمیت  شاخصها برای رسیدن به شرایط مطلوب

دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، پاییز 1392، صفحه 13-26

سیده عاطفه حسینی؛ اسماعیل شاه طهماسبی؛ منیره ابویی مهریزی؛ رامین وران


6. بررسی روند نوسانی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تابستان 1391، صفحه 119-132

سید علی آل عمران؛ رویا آل عمران


7. انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)و برنامه ریزی آرمانی(GP)

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 49-63

محمد غلی افشارکاظمی؛ مریم خلیلی عراقی؛ احمد سادات کیایی


9. بررسی کارایی شاخص MA در تحلیل تکنیکال در پیش بینی قیمت سهام

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 83-106

سید علی نبوی چاشمی؛ آیت الله حسن زاده