کلیدواژه‌ها = ریسک اعتباری
تعداد مقالات: 10
1. تاثیر ریسک‌های مالی بر کارایی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 45، بهار 1399، صفحه 1-13

امیرحسین ارضاء؛ فرناز صیفی


7. بررسی ارتباط بین احتمال نکول و ساختار سرمایه با استفاده از مدل KMV و روش پنل دیتا

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 85-96

شهلا آذری پناه؛ میرفیض فلاح شمس


8. تخمین و شبیه سازی همبستگی ریسک نکول شرکتها با استفاده از مد لهای شدت

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 35-47

کریم نوروزی پور؛ حسن داداشی؛ مهدی محمدی


10. طراحی الگویی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک با استفاده از معیار 5C

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1388، صفحه 135-154

دکتر فرزانه حیدرپور؛ مصطفی کارذبحی