کلیدواژه‌ها = واکنش بیش از اندازه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سودمندی راهبرد سرمایه گذاری معکوس برای کسب بازده و تحلیل حساسیت شاخص های مالی با استفاده از آزمون توکی در بورس اوراق بهادر تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 49-69

محمود معین الدین؛ شهناز نایب زاده؛ رسول زارع مهرجردی؛ علی فاضل یزدی