کلیدواژه‌ها = کیفیت اطلاعات مالی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 31-47

زهرا دیانتی دیلمی؛ مریم رمضانی