کلیدواژه‌ها = محدودیت مالی-شاخص -KZ بازده آتی سهام
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی شرکت ها با شاخصKZ و ارتباط تغییرات این شاخص با بازده آتی سهام

دوره 6، شماره 2(پیاپی 18)، تابستان 1392، صفحه 17-30

آزیتا جهانشا؛ فاطمه مدانلو