کلیدواژه‌ها = بورس اوراق بهادار تهران
تعداد مقالات: 21
1. ارزیابی نقش توأم احساسات سرمایهگذاران و ارزش ویژه برند بر عملکرد کوتاهمدت عرضههای اولیه سهام )شواهدی از بازار سرمایه ایران(

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

نوشین کفشی؛ عبدالمجید عبدالباقی


3. تاثیر ریسک‌های مالی بر کارایی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 45، بهار 1399، صفحه 1-13

امیرحسین ارضاء؛ فرناز صیفی


4. رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 1-11

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ رضا طاهری عابد


5. رابطه ریسک درماندگی مالی و خلاف‌‌قاعده شتاب در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 43-55

حمیدرضا وکیلی‌فرد؛ میثم احمدوند؛ محمدجواد ساده‌وند


6. آزمون رابطه ریسک نکول و اثر شتاب: با استناد به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 37، بهار 1397، صفحه 103-118

میرفیض فلاح شمس؛ میثم احمدوند؛ هادی خواجه‌زاده دزفولی


8. کاربرد تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص تلفیقی نقدشوندگی سهام (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 10، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 49-62

کیخسرو یاکیده؛ محمدحسن قلی زاده؛ سیدمرتضی موسوی نیا


14. بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3(پیاپی 19)، پاییز 1392، صفحه 67-79

نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا؛ مهدی تیرگری


16. بررسی رابطه ی بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکتهای صادرکننده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 87-101

رضا تهرانی؛ علی دریکنده؛ کامبیز نوابی زند؛ ابوالفضل آرین؛ سید حسن حسینی