کلیدواژه‌ها = کیفیت اقلام تعهدی
تعداد مقالات: 3
2. کیفیت گزارشگری مالی و نوسان بازده غیرمتعارف سهام

دوره 6، شماره 1(پیاپی 17)، بهار 1392، صفحه 45-61

بهزاد قربانی؛ داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ سید عباس هاشمی


3. کیفیت سود و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 183-215

هاشم نیکومرام؛ پیمان امینی