کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
تعداد مقالات: 4
4. ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، زمستان 1387، صفحه 79-105