نویسنده = فاطمه قدیمی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین بازده آتی سهام بر پایه نظریه چشم‌انداز

دوره 12، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 141-151

فاطمه قدیمی؛ افسانه سروش‌یار