نویسنده = پرستو کریمی نصرت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش خانوادگی بودن شرکت بر رابطه بین برخی از جنبه های اصول راهبری و گردش معاملات سهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398

احسان قدردان؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ پرستو کریمی نصرت


2. بررسی نقش خانوادگی بودن شرکت بر رابطه بین برخی از جنبه های اصول راهبری و گردش معاملات سهام

دوره 12، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 127-139

احسان قدردان؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ پرستو کریمی نصرت