نویسنده = صابر خداوردیزاده
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط نرخ ارز مؤثر واقعی و تراز تجاری با در نظر گرفتن نرخ پس‌انداز : رهیافت رگرسیون انتقال ملایم

دوره 11، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 97-111

محمد مهدی برقی اسکویی؛ علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ صابر خداوردیزاده