نویسنده = ثمینه فیض اله
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی

دوره 9، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 33-54

سعید فلاح پور؛ ثمینه فیض اله