نویسنده = محمد ابراهیم آقابابائی
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب پرتفوی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندشاخصه مبتنی بر تحلیل رابطه خاکستری و برنامه‌ریزی خطی

دوره 11، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 29-41

علی‌اصغر انواری رستمی؛ مهدیس تقوی؛ محمد ابراهیم آقابابائی


2. تاثیر اطمینان بیش از حد بر رفتار سرمایه‌گذاران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 34، تابستان 1396، صفحه 25-37

سیدمرتضی موسوی؛ محمد ابراهیم آقابابائی