نویسنده = اکبر افتخاری علی آبادی
تعداد مقالات: 2
2. آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر رفتار سهامداران

دوره 11، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 37-46

اکبر افتخاری علی آبادی؛ محمد همتی روزبهانی