نویسنده = علیرضا حیدرزاده هنزائی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر استراتژی تجاری و بیش‎ارزشیابی بر ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 12، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 11-22

علیرضا حیدرزاده هنزائی؛ غزل حسین زاده ظروفچی