نویسنده = مریم دولو
تعداد مقالات: 2
2. توان توضیحی نقدشوندگی با تاکید بر سنجه‌های مختلف

دوره 9، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 35-52

مریم دولو؛ مرضیه شاکراردکانی