نویسنده = فرامرز نوری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ریسک و ارزیابی مالی در پروژه های نیروگاهی BOT

دوره 8، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 79-101

فرامرز نوری؛ پرستو محمدی؛ اسماعیل وصاف