نویسنده = نصرالدین آقازاده کمالی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت‌ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران

دوره 8، شماره 25، بهار 1394، صفحه 81-100

نصرالدین آقازاده کمالی؛ مجید دلاوری؛ علی‌اصغر اسفندیاری