نویسنده = علیرضا کازرونی
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط نرخ ارز مؤثر واقعی و تراز تجاری با در نظر گرفتن نرخ پس‌انداز : رهیافت رگرسیون انتقال ملایم

دوره 11، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 97-111

محمد مهدی برقی اسکویی؛ علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ صابر خداوردیزاده


2. تاثیر انحراف نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران کاربردی از رهیافت BEER

دوره 9، شماره 32، زمستان 1395، صفحه 95-113

علیرضا کازرونی؛ زانا مظفری؛ مریم کریمی کندوله؛ مسلم امینی


3. برآورد نرخ بهره در ایران با استفاده از منطق فازی

دوره 9، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 77-93

علیرضا کازرونی؛ پویان کیانی؛ زانا مظفری