نویسنده = امیربهداد سلامی
تعداد مقالات: 1
1. مدل پیشنهادی برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی کاربرد مدل هایARIMA شبکه های عصبی و تبدیل موجک

دوره 7، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 147-162

بیتا شایگانی؛ امیربهداد سلامی؛ رامین خوچیانی