نویسنده = سعید خدامرادی
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد دومرحله ای در انتخاب و ترکیب سبد سهام )روش پرامتی غنی شده(

دوره 8، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 31-46

سعید خدامرادی؛ مهدی بشیری؛ حسین رئیسی


2. تاثیر راهبری شرکتی برریسک مالی شرکت های هلدینگ صنعتی

دوره 7، شماره 24، زمستان 1393، صفحه 1-9

سعید خدامرادی؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی