نویسنده = رویا دارابی
تعداد مقالات: 2
1. کشف ریزش ارزش سهام بر مبنای نظریه گراف مبتنی بر حافظه

دوره 13، شماره 45، بهار 1399، صفحه 15-30

سیدجواد حبیب زاده بایگی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یداله نوری فرد


2. اثر متغیر های نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه، تولید ناخالص داخلی بر سود آوری بانک ملت

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 139-182

رویا دارابی؛ علی مولایی