نویسنده = حسین امیری
تعداد مقالات: 3
1. نااطمینانی سیاست های اقتصادی و بازار سهام ایران با تکیه بر رویکرد تغییر رژیمی مارکف

دوره 12، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 49-67

حسین امیری؛ محبوبه پیرداده بیرانوند


2. بررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، بهار 1391، صفحه 11-122

اعظم احمدیان؛ حسین امیری


3. توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تابستان 1390، صفحه 63-82

مهدی تقوی؛ حسین امیری؛ عادل محمدیان